Spoznajte predavatelje

Andrej Tomšič

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Predavanje:
Varstvo osebnih podatkov pri uporabi biometrije

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005.

Jorgo Bertalanič

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Predavanje:
Predlog zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov

Jorgo Bertalanič je vodja oddelka za elektronsko poslovanje in zakladništvo.
Z različnimi področji plačilnih storitev se ukvarja že približno 27 let. Kot član številnih delovnih skupin je sodeloval pri projektu vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema in vzpostavitvi spletnega plačilnega sistema v informacijskem sistemu UJP. V zadnjih šestih letih se je aktivno ukvarjal z izmenjavo e-računov pri pripravi vsebinskih zahtev za izdelavo aplikativne programske opreme, ki podpira izmenjavo e-računov za javni sektor, operativnih navodil, pravnih podlag in zagotavljanja zapletenih pojasnil vsem udeležencem v sistemu izmenjave e-računov, tako v gospodarskem kot v javnem sektorju. Poleg vodenja oddelka skupaj z zaposlenimi daje predloge za izboljšanje optimizacije procesov e-storitev v UJP.
Je član delovne skupine za e-račune pri Združenju bank Slovenije, predstavnik javnega sektorja v Evropskem forumu za e-račune, Nacionalnem forumu za e-račun in sodeluje v delovni skupini za posodobitev nacionalnega standarda za izmenjavo e-računov v okviru UJP.
V UJP je vodil in usmerjal več različnih projektov, med najbolj pomembne dosežke spadajo projekti, ki so financirani na podlagi razpisov za pridobitev evropskih sredstev. S področja izmenjave e-računov je to projekt "Readiness Of Slovenian E-invoicing" - Pripravljenost slovenskega e-računa (ROSE) v okviru katerega je bil v UJP razvit nov slovenski standard eSlog 2.0 in platforma za izmenjavo e-računov v evropskem standardu ter nadaljevanje tega projekta "Readiness Of Slovenian E-invoicing 2" (ROSE 2) znotraj katerega sta bila obstoječi sistem za izmenjavo e-računov in poslovna analitika v UJP nadgrajena z izmenjavo e-dokumentov v novem standardu eSlog 2.0.
Pri projektu ePlačam je usmerjal aktivnosti na področju spletnih plačil, v sklopu katerega je bil v UJP izdelan portal spletne trgovine za proračunske uporabnike, ki je bil integriran v sistem UJP e-plačila.
Trenutno v UJP vodi projekt "Advanced contract register implementation" - Implementacija naprednih registrov pogodb, v okviru katerega bo v UJP razvita spletna aplikacija, prek katere bodo vsi zavezanci za javno naročanje poročali o izvršenih plačilih na podlagi sklenjenih pogodb.

Peter Pavel Klasinc

ALMA MATER EUROPAEA

Predavanje:
Digitalna transformacija v arhivski teoriji in praksi

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc je doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Je vrhunski strokovnjak na področju arhivistike in dokumentologije. z arhivistiko se ukvarja že več kot 50 let. Ukvarja se tudi z arhivsko teorijo in prakso, informatiko, zgodovino, umetnostno zgodovino, heraldiko, veksilologijo in geneologijo. Peter Pavel Klasinc je znanstveni in arhivski svetnik ter nosilec mnogih slovenskih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in predstojnik študijske smeri Arhivistika in dokumentologija. Je avtor okoli 500 objavljenih znanstvenih, raziskovalnih, študijskih in strokovno poljudnih del, poročil, ocen, z mnogimi objavami svojih strokovnih prispevkov v Rusiji, na Madžarskem, v Italiji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in drugod.
V zadnjem času intenzivno raziskuje: relacije arhivskih znanosti, arhivske pomožne vede, zgodovino arhivske dejavnosti ter razvoj študija arhivistike  kot samostojne, akademske, multidisciplinarne in interdisciplinarne znanosti na vseh treh stopnjah bolonjskaga študija.

 

Tatjana Hajtnik

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

Predavanje:
PETZ – Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki – pomoč za obvladovanje tveganj pri dolgoročni e-hrambi

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi.
Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov.
Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe.
Habilitirana je kot docentka arhivistike na vseh treh stopnjah arhivistike (arhivistike - prva stopnja, arhivistike in dokumentologije - druga stopnja  in arhivske znanosti - tretja stopnja) na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 150 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

18.5.2021
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana + Live Stream

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Srebrni sponzorji

Bronasti sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.