Spoznajte predavatelje

Alex Holden

Hold Security, LLC

Predavanje:
Penetration Testing For NOT Dummies

Petek, 12.04.2024
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Alex Holden is the founder and CISO of Hold Security, LLC. Under his leadership, Hold Security played a pivotal role in information security and threat intelligence, becoming one of the most recognizable names in its field. Mr. Holden researches minds and techniques of cyber criminals and helps our society to build better defenses against cyber-attacks.

Amr Thabet

MalTrak

Predavanje:
Combating Targeted Ransomware Through Threat Hunting

Petek, 12.04.2024
13:30 - 14:00
O predavanju
 

Amr Thabet is a Cybersecurity Consultant with over 12 years of experience, he worked in some of the Fortune 500 companies including Symantec, Tenable, and others.
He is the founder of MalTrak and the author of "Mastering Malware Analysis" published by Packt Publishing.
Amr is a speaker and a trainer at some of the top security conferences all around the world, including Blackhat, DEFCON, Hack In Paris and VB Conference.
He was also featured in Christian Science Monitor for his work on Stuxnet.
His mission is to help professionals all around the world to build their expertise in cybersecurity and make their passion their future 6-figure career.

Catalin Curelaru

Visma

Predavanje:
CTI Monitoring - Dark Web & InfoStealers: Uncovering Threats and Safeguarding Data

Petek, 12.04.2024
10:00 - 10:30
O predavanju
 

Catalin is a security professional specialised into Infrastructure and Product Security areas with a strong knowledge of Security Operations.
He works at Visma as a Security Operations Manager, providing technical leadership in various security areas, having a true desire to drive the Cyber Threat Intelligence (CTI) field and building an Infrastructure Security Program through the Visma Security Program - VSP.
Catalin is the OWASP Timisoara Chapter Leader where he aims to create a strong local security community focused on improving the cyber security world and creating security awareness. He also has several recognized certifications in the security field and in his spare time he enjoys reading lots of cool stuff, playing football, biking and hiking.

doc. dr. Tatjana HAJTNIK

Arhiv Republike Slovenije

Predavanje:
Prihodnost e-arhiviranja: implementacija naprednih tehnologij v sistem e-ARH.si

Četrtek, 11.04.2024
10:30 - 11:00
O predavanju
 

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi.
Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov.
Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe.
Habilitirana je kot docentka arhivistike na vseh treh stopnjah arhivistike (arhivistike - prva stopnja, arhivistike in dokumentologije - druga stopnja  in arhivske znanosti - tretja stopnja) na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 150 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

dr. Alenka Žužek Nemec

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Predavanje:
Z e-osebno izkaznico in e-vročanjem do celovitih in zaupanja vrednih e-storitev v javni upravi

 

Evropska denarnica za digitalno identiteto

 

Četrtek, 13.04.2023
14:00 - 14:30
O predavanju
 
Četrtek, 11.04.2024
14:00 - 14:30
O predavanju
 

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Leta 2004 se je zaposlila na Ministrstvu za javno upravo (sedanje Ministrstvo za digitalno preobrazbo) na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

Ismail Ahmed

Yalla-Hack

Predavanje:
Defending Cloud Computing from DDoS Attacks: Effective Strategies and Techniques

Petek, 12.04.2024
13:00 - 13:30
O predavanju
 

Ismail Ahmed, the founder of Yalla-Hack Company, is at the forefront of guiding the organization toward its strategic objectives by developing comprehensive plans and ensuring their successful implementation with quantifiable results. His proficiency in risk evaluation and mitigation is paramount as he leads initiatives in cybersecurity strategy for the company's managed security solutions.
Presently involved in advanced research at the University of Science and Technology of China, Ismail's expertise encompasses vulnerability analysis, malware analysis, network forensics, and cloud security. His dedication to mastering the nuances of the ICS domain and addressing critical infrastructure security concerns is evident in his work, which bridges both his personal interests and professional commitments. His noteworthy contributions to the field are highlighted by his active participation in esteemed global forums like the Global Next Generation Software Engineering Conference (GNGSEC) and his engagement with prestigious educational institutions such as the University of the West of England (UWE Bristol) and the Global College of Engineering and Technology (CCET-Oman).

Ivančica Sabadin

Pokrajinski arhiv Koper

Predavanje:
Zapisi v kontekstih: Prihodnost popisovanja in dostopa do arhivskega gradiva

Četrtek, 11.04.2024
13:00 - 13:30
O predavanju
 

Ivančica Sabadin je diplomirala na Fakulteti organizacije in informatike v Varaždinu, Hrvaška, in prejela naziv magister informatike. Od leta 2022 je doktorska študentka arhivskih znanosti pri Alma Mater Europaea – ECM. Od decembra leta 2020 dela kot informatičarka v Pokrajinskem arhivu Koper. Je skrbnica arhivskega informacijskega sistema in drugih sistemov, ki se uporabljajo v arhivih, kot so RegUst (Register ustvarjalcev), VAČ (Virtualna arhivska čitalnica) in Krpan (Upravljanje z dokumentarnih gradivom). Sodelovala je v Projektu vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si: ESS 2016–2020. Ivančica Sabadin je vodja Medarhivske delovne skupine za področje informatike, ima tudi veliko izkušenj na področju izobraževanja in je avtorica dveh učbenikov za predmet informatika v srednji ekonomski šoli. Kot srednješolska učiteljica je prejela naziv svetovalke. Redno se izobražuje na nacionalni in mednarodni ravni.

izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc

UNIVERZA AMEU ECM

Predavanje:
Med klasično in digitalno arhivsko teorijo in prakso v arhivskih službah pri ustvarjalcih

Četrtek, 11.04.2024
11:30 - 12:00
O predavanju
 

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc je doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Je vrhunski strokovnjak na področju arhivistike in dokumentologije. Z arhivistiko se ukvarja že več kot 50 let. Ukvarja se tudi z arhivsko teorijo in prakso, informatiko, zgodovino, umetnostno zgodovino, heraldiko, veksilologijo in geneologijo. Peter Pavel Klasinc je znanstveni in arhivski svetnik ter nosilec mnogih slovenskih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in predstojnik študijske smeri Arhivistika in dokumentologija. Je avtor okoli 500 objavljenih znanstvenih, raziskovalnih, študijskih in strokovno poljudnih del, poročil, ocen, z mnogimi objavami svojih strokovnih prispevkov v Rusiji, na Madžarskem, v Italiji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in drugod.
V zadnjem času intenzivno raziskuje: relacije arhivskih znanosti, arhivske pomožne vede, zgodovino arhivske dejavnosti ter razvoj študija arhivistike  kot samostojne, akademske, multidisciplinarne in interdisciplinarne znanosti na vseh treh stopnjah bolonjskaga študija.

 

Jurica Čular

Infobip

Predavanje:
AI in Cybersecurity and vice versa

Petek, 12.04.2024
09:00 - 09:30
O predavanju
 

Jurica Čular is Security Governance Team Lead at Infobip.
Jurica holds the Master of Computer Science (MCS) from the Faculty of Electronics and Computer Science, University of Zagreb. He also got an MBA diploma in Finance and Marketing from Kelley School of Business, Indiana University. As a cybersecurity professional, he is referencing himself with several information security certificates, like CISA, CISSP, and ISO 27001 LA.
During his career in private sector, he was an information security consultant with financial institutions and banking, telco and biotechnology companies, providing them with support in establishing corporate cyber security environments, complying with regulatory demands and reaching out the industry standards. As an expert advisor at Information Security Standards Board (ISSB), he took part in major developments of the related Croatian legal and strategic regulatory frameworks.

mag. Aida Škoro Babič

UNIVERZA AMEU ECM

Predavanje:
Med klasično in digitalno arhivsko teorijo in prakso v arhivskih službah pri ustvarjalcih

Četrtek, 11.04.2024
11:30 - 12:00
O predavanju
 

mag. Aleš Pelan

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Predavanje:

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Leta 2015 se je zaposlil v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo (današnjem Ministrstvu za digitalno preobrazbo). Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

mag. Gabriela Weiss Živič

Direktorat za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo, MDP

Predavanje:
Uvedba informacijske rešitve KRPAN za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom na organ državne uprave

Četrtek, 11.04.2024
10:00 - 10:30
O predavanju
 

Marjan Antončič

predsednik Združenja EIDES

Predavanje:
Zahteve uredbe eIDAS 2.0 in direktive NIS 2 za varno in zanesljivo obdelavo informacij v digitalni obliki

Četrtek, 11.04.2024
11:00 - 11:30
O predavanju
 

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve.
Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.

Milan Veljković

Predavanje:
Prototype Pollution

Petek, 12.04.2024
11:00 - 11:30
O predavanju
 

Milan is security engineer with distinguished credentials, holds both OSWE and OSCP certifications, demonstrating his expertise in web penetration testing. With a robust background in cybersecurity, he actively contributes to safeguarding digital landscapes. Milan's professional journey is characterized by a commitment to excellence, showcasing a strategic approach in ensuring the resilience of systems. As an industry professional, he brings a wealth of experience and technical proficiency to the field.

Nina Gostenčnik

Pokrajinski arhiv Maribor

Predavanje:
90 let Pokrajinskega arhiva Maribor – arhivi nekoč in danes

Četrtek, 11.04.2024
13:30 - 14:00
O predavanju
 

Nina Gostenčnik, magistrica zgodovinskih znanosti, arhivska svetovalka, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor. Od leta 2006 je zaposlena v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je do leta 2021 skrbela za fonde in ustvarjalce s področja gospodarstva. Leta 2007 je opravila strokovni izpit na področju varstva arhivskega gradiva in pridobila strokovni naziv arhivistka, leta 2018 pa je izpolnila potrebne pogoje za pridobitev naziva arhivska svetovalka. Od leta 2021 je direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor. Njeno strokovno delo je obsegalo urejanje in popisovanje fondov s področja gospodarstva ter opravljanje strokovnega nadzora ter pripravo in izdajanje pisnih strokovnih navodil ustvarjalcem arhivskega gradiva s področja gospodarstva. Opravlja naloge vodje medarhivske strokovne skupine za področje gospodarstva in je aktivno sodelovala v projektu e-ARH.si, kjer sodeluje na področju standardizacije arhivskega dela in promocije projekta. S strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja arhivistike, zakonodaje in standardizacije sodeluje na domačih in tujih konferencah in simpozijih.

Ralph Andalis

Predavanje:
OWASP ASVS: Methodical Application Security Testing

Petek, 12.04.2024
14:00 - 14:45
O predavanju
 

Ralph is an independent Security Consultant/Pentester/Security Researcher with 8 years experience in the industry who recently served as a Security Consultant in a global information security assurance firm called NCC Group. His expertise is mainly Web, Mobile, and Network Pentesting, Threat Modeling, Security Architecture Review, and Security Design Reviews. Prior to that, he was a pioneer Application Security Consultant for Fwdsec, a Cyber Threat Management Consultant at Ernst & Young (E&Y) with the experience of being sent abroad for client engagements upon client request. He started his career as a Security Researcher at Hewlett-Packard Fortify with focus on Mobile Application Security particularly with Android and iOS.
He is also a major active contributor and a member of the working group for the OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) project, making the standard better for fellow pentesters and developers alike. Whenever he has spare time, he volunteers giving Web, Mobile Application Security and Threat Modeling lectures to university students as part of being a thought leader in the security community and outreach to students. You can also find him as a regular conference volunteer staff for some premium and well-known security conferences, namely: CanSecWest, REcon and Ringzer0 Training.
He earned his Computer Science degree from Ateneo de Naga University - one of the best top tier schools in the Philippines. His bachelor degree thesis was awarded in a National IT Conference last 2015 as one of his top accomplishments during that time aside from being a consistent Dean's List award as well.

Roberto Chiodi

Yarix srl

Predavanje:
Pizza, Pasta and Red Teaming: insights and ideas for an efficient report

Petek, 12.04.2024
11:30 - 12:00
O predavanju
 

Roberto Chiodi is the Head of Yarix's RedTeam, that has the task of simulating the techniques used by real Threat Actors (or commonly, hackers) in order to test the resilience of networks, systems, applications and corporate IT and OT infrastructures.
Graduated in Software Engineering and Security at the University of Verona, he also deals with IT governance and compliance aspects, such as gap analysis with respect to the main international frameworks and best practices in the sector, as well as cybersecurity awareness activities.

Sozon LEVENTOPOULOS

Zonos Systems Consulting

Predavanje:
The rise of hybrid threats

Petek, 12.04.2024
09:30 - 10:00
O predavanju
 

An ex-military staff officer with more than 25 years of experience in the Hellenic Armed Forces, where he served in operational planning and execution, training, and supervising roles. He is a Lead Instructor Trainer and a former NATO Missile Firing Installation accredited evaluator. He had assumed roles at the NATO and the EU Military Staff, and he was part of the implementation and organization team that created the Integrated Air and Missile Defence Center of Excellence. After his resignation he worked for both high-profile and large organizations, assuming the role of Senior Information Security Consultant, and for an innovative start-up where he acted as the project leader. He is a co-founder and subject matter expert in the domains of cyber warfare and civil-military partnerships at ZONOS SYSTEMS Consulting. He holds a master’s degree in “Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection” from the Athens University of Economics and Business, with Distinction/High Honors. He continues his academic journey pursuing a PhD in Cybersecurity/Cyberdefense. His academic focus is related to the international law applicable to cyber warfare operations. As a cybersecurity researcher, he participates in several projects related to cybersecurity, implementation measures related to national and EU legislation, and the holistic protection of the national critical infrastructure. He holds a number of high-profile cybersecurity-related certifications, such as the CISSP, CASP+, CEH, etc. He is also an accredited ISO 27001 lead auditor, and he was appointed as a “Cybersecurity Career Mentor” by the EC-Council. He had participated in various conferences and summits discussing the merge of cyberspace into modern military operations, with a special focus on air defence and critical infrastructure protection, together with the importance of a holistic approach in safeguarding critical assets.

Tina Kuliš

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Predavanje:
Implementacija EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (SDG)

Četrtek, 11.04.2024
14:30 - 15:00
O predavanju
 

Tina Kuliš je vodila strateški razvojni projekt Prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave, katerega ključni rezultat je enotna spletna platforma GOV.SI, na katero so prenešene vsebine vsaj 200 spletišč, to je vseh ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, upravnih enot in predstavništev v tujini. Pred tem je vodila projekt nadgradnje spletne aplikacije eVem v smeri državnega poslovnega portala. Trenutno koordinira izvajanje zahtev evropske uredbe o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala (Uredba (EU)2018/1724) in začenja z vodenjem projekta Poenotenja digitalnih storitev javne uprave. Zaposlena je na Ministrstvu za digitalno preobrazbo.

11.-12.4.2024
On-Line

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Dogodek je BREZPLAČEN
za vse končne uporabnike, ki niso ponudniki IKT, pravnih ali arhivskih storitev in rešitev.

Sponzorji

Srebrni sponzorji

Bronasti sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.