Predavanja (maj 2022)

 

Dokumentarno in arhivsko gradivo v gospodarskih družbah

Arhiviranje in hramba poslovne dokumentacije podjetij v Sloveniji je v zadnjem času postalo zelo aktualno vprašanje. V času vse bolj porajajočega se elektronskega poslovanja in posledično tudi e-hrambe se v poslovnem in strokovnem svetu porajajo mnoga vprašanja v zvezi s problematiko varne hrambe poslovnih dokumentov, da bi le-ti v prihodnosti še vedno lahko bili uporabljeni kot verodostojni in avtentični.
Upravljanje in hrambo arhivskega in dokumentarnega gradiva v Sloveniji ureja Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in njegovi podrejeni predpisi. Prispevek obravnava pristojnosti slovenskih državnih arhivov glede dokumentacije, ki nastaja v gospodarskih družbah, opredeljuje ustvarjalce arhivskega gradiva ter pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo.

Nina Gostenčnik
Pokrajinski arhiv Maribor
Sreda, 25.05.2022
13:15 - 13:45
O predavatelju

Etična vprašanja pri poslovanju z arhivskim in dokumentarnim gradivom

Pri upravljanju in hrambi arhivskega in dokumentarnega gradiva nas k reševanju etičnih vprašanj napotuje "kodeks etike" (code of ethics) arhivistov, ki je bil sprejet leta 1996 pri mednarodnem arhivskem svetu s sedežem v Parizu. Eno leto pozneje smo dobili kodeks preveden tudi v slovenski jezik.
Temelji etike so moralna načela, s katerimi se srečujemo pri vseh arhivskih strokovnih opravilih, ne oziraje se na to ali gre za profesionalne arhive ali arhivske službe pri ustvarjalcih.
Pred arhiviste so postavljena načela arhivske znanosti na eni strani in izvajanje arhivskih strokovnih opravil na drugi strani. Imamo namreč mnoge zakonske in podzakonske akte, ki določajo strokovne postopke, od katerih pa moramo v določenih situacijah odstopati. Etična vprašanja arhivistov se nanašajo na; upravljanje, urejanje, materialno varstvo, itd., arhivskega in dokumentarnega gradiva, ne oziraje se na to ali je to v klasični ali digitalni obliki, o kateri pa ta etični kodeks ne govori. Eno od pomembnih etičnih vprašanj se pojavlja ob uporabi arhivskega gradiva, tako da moramo pri tem slediti latinskemu pregovoru: "sine ira et studio - brez jeze in razmišljanja".

 

Peter Pavel Klasinc
ALMA MATER EUROPAEA
Sreda, 25.05.2022
10:00 - 10:30
O predavatelju

Hramba zdravstvene dokumentacije in dostop do dokumentarnega in arhivskega gradiva

Upoštevajoč odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I/12-14, z dne 21. 3. 2014, ki je zakonodajalcu naložilo da arhivsko gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje podatke o zdravljenju pacienta, izvzame iz sistemskih določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter to uredi s posebnim zakonom, je zakonodajalec naloženo obveznost uredil s sprejetjem Zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta objavljenim v Uradnem listu RS, št. 85/16.
S tem zakonom je zakonodajalec za omenjeno gradivo uredil poseben režim izročitve arhivu in dostopnosti do gradiva. V poseben režim so zajeti izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Prispevek obravnava prikaz posebnega režima, pravice in obveznosti zavezancev in uporabnikov, subsidiarnost ZVDAGA in obravnavo drugih izvajalcev.

Nada Čibej
Pokrajinski arhiv Koper
Sreda, 25.05.2022
12:45 - 13:15
O predavatelju

Naslednji korak v razvoju upravljanja dokumentov in procesov

V zadnjem času, ko razpravljamo o segmentu platform za elektronsko upravljanje dokumentov, pravimo, da klasični DMS sistemi doživljajo digitalno preobrazbo, se spreminjajo v drugačne, novejše in univerzalnejše IT sisteme in kot taki postajajo središče avtomatizacije podjetij. V predstavitvi vam bomo predstavili integracijo tradicionalnih sistemov za upravljanje vsebin, dokumentov in procesov in njihovo transformacijo v nove CSP sisteme, ki preko ene platforme ponujajo različne vsebinske storitve.

Sergey Vorontsov
ARIGAMIX d.o.o.
Sreda, 25.05.2022
09:30 - 10:00
O predavatelju

Nove osebne izkaznice in varstvo osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je ob sprejemanju novih zakonskih določb o osebnih izkaznicah podal večje število mnenj. Predstavljeni bodo ključni izzivi za varovanje osebnih podatkov pri uvajanju novih osebnih izkaznic ter varovalke in zaščitni ukrepi.

Andrej Tomšič
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Sreda, 25.05.2022
10:45 - 11:15
O predavatelju

Rekono za zaupanja vredno digitalno poslovanje

Rekono je osnova za uspešno digitalno poslovanje. S svojimi rešitvami in storitvami že več kot 220.000 uporabnikom omogočamo, da varno dostopajo do elektronskih storitev. Izzivi na področju digitalizacije nam ponujajo nove priložnosti in e-osebna izkaznica, katere uporaba bo v kratkem mogoča v sistemu Rekono, je le še eden zadnjih gradnikov za enostavno in varno uporabo elektronskih storitev.

Matic Mermolja
REKONO d.o.o.
Sreda, 25.05.2022
09:00 - 09:30
O predavatelju

Sistem e-ARH.si kot pomemben del digitalne transformacije Slovenije

Tatjana Hajtnik
Arhiv Republike Slovenije
Sreda, 25.05.2022
12:15 - 12:45
O predavatelju

Uvodni nagovor

Boštjan Koritnik
minister, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Sreda, 25.05.2022
08:40 - 08:50
O predavatelju

Uvodni nagovor

Bojan Cvelfar
direktor, ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Sreda, 25.05.2022
08:30 - 08:40
O predavatelju

Uvodni nagovor

Peter Grum
generalni direktor, DIREKTORAT ZA INFORMATIKO, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Sreda, 25.05.2022
08:50 - 09:00
O predavatelju

Z učinkovitim upravljanjem podatkov do digitalnih storitev javne uprave po meri uporabnika

Kristina Valenčič
Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo
Sreda, 25.05.2022
11:45 - 12:15
O predavatelju

Zakaj in kako se pri digitalnem poslovanju avtenticiramo in e-podpišemo?

Predstavitev in potrditev identitete fizične ali pravne osebe je temeljni gradnik digitalnega poslovanja, kar še posebej velja za zagotavljanje in uporabo spletnih storitev. Ponudnikom spletnih in drugih digitalnih storitev, do katerih lahko dostopajo le identificirani uporabniki, se zastavljajo številna vprašanja, vezana na način vključitve osebe v krog uporabnikov določene storitve in določitve ustrezne ravni zanesljivosti postopka predstavitve oz. potrditve identitete uporabnika preden se mu dostop do storitve odobri. Večina storitev obsega dokumentiranje odločitve uporabnika v zvezi s postopkom ali vsebino, ki je predmet storitve. Ta odločitev je izražena in dokumentirana z e-podpisom, ki mora omogočiti naknadno identifikacijo podpisnika in zagotoviti, da je opazna vsaka morebitna naknadna sprememba podpisanih podatkov.

Marjan Antončič
Slovensko združenje za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja
Sreda, 25.05.2022
11:15 - 11:45
O predavatelju
11.4.2024
On-Line

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Dogodek je BREZPLAČEN za vse končne uporabnike,
ki niso ponudniki IKT ali pravnih ali arhivskih storitev za podjetja in imajo vsaj 5 zaposlenih v oddelku informatike.

Sponzorji sekcije ZAUH

Srebrni sponzorji

Medijski sponzorji

Sponzorji sekcije INFOSEK

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.