Spoznajte predavatelje

Bine Žerko

IMAGING SYSTEMS d.o.o.

Predavanje:
COVID-19 in IMiS-20

Četrtek, 18.06.2020
09:00 - 09:30
O predavanju
 

Bine Žerko, direktor IMAGING SYSTEMS d.o.o., se z dokumentnimi sistemi ukvarja že več kot 25 let.

Boris Gomiunik

HAKL IT, d.o.o.

Predavanje:
Pandemigitalizacija

 

Elektronska izmenjava in upravljanje z e-dokumenti

 

Četrtek, 18.06.2020
09:30 - 10:00
O predavanju
 
Četrtek, 18.06.2020
10:00 - 10:30
O predavanju
 

Boris Gomiunik, rojen leta 1979, je končal študij Računovodstva in revizije na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Po študiju se je leta 2003 zaposlil v računalniškem podjetju B4Contact, kjer je v večini delal kot information worker s tehnologijo SharePoint. Od leta 2009 je zaposlen v podjetju Hakl IT, sprva za delo s SharePointom, v nadaljevanju pa je prevzel razvoj vodenja produktov za brezpapirno poslovanje – dokumentni sistem ORKA.dms in ORKA.eRačun. Še danes se aktivno ukvarja s promocijo in implementacijo brezpapirnega poslovanja, zato je tudi aktiven član slovenskega foruma za e-račun.

Jaka Žorž

GENIS d.o.o.

Predavanje:
Digitalno vložišče in proces priprave pogodb v praksi z gostom iz podjetja BTC

Četrtek, 18.06.2020
11:30 - 12:00
O predavanju
 

Jaka Žorž že več kot 20 let deluje kot tržni analitik in spremljevalec dobrih praks pri uporabi poslovnih IKT-rešitev in storitev. V podjetju Genis se od leta 2006 ukvarja s promocijo in razširjanjem digitalizacije delovnih postopkov v podjetjih vseh velikosti. Širok vpogled v stanje na tržišču IKT ter poglobljeno znanje in razumevanje izzivov in pričakovanj poslovnih uporabnikov je pridobil tudi z dolgoletnim sodelovanjem s številnimi IKT-ponudniki, podjetji, ustanovami in mediji.

Miha Dvojmoč

MD SVETOVANJE d.o.o. – INFOCENTER

Predavanje:
5 korakov do varnega dela z informacijami od doma

Četrtek, 18.06.2020
14:00 - 14:30
O predavanju
 

Miha Dvojmoč je pridobil dodatno kvalifikacijo Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov v Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) in Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).
Doktoriral je s področja pravnih znanosti leta 2013, svojo poklicno pot pa je pričel prav v javnem sektorju, natančneje v lokalni samoupravi kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana. Nadaljeval je v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede – Univerza v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter uspešen lastnik in direktor podjetja MD SVETOVANJE d.o.o., s katerim na finančnem, pravnem in varnostnem področju sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja. Kot pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pa sta ga imenovali tudi Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Več lahko preberete na www.infocenter.si.

 

Miha Poberaj

REKONO d.o.o.

Predavanje:
Rekono in Bankart: od video identifikacije do e-podpisa na daljavo

Četrtek, 18.06.2020
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Miha Poberaj, direktor podjetja Rekono in OSI d.o.o., arhitekt IT rešitev
Miha ima ogromno izkušenj na področju razvoja IT rešitev in sistemov. Zadnje čase je aktiven predvsem na področju elektronskih identitet in storitev zaupanja ter integracije le teh v razna poslovna okolja.

 

 

 

Nina Božjak Lipovšek

MIKROGRAFIJA d.o.o.

Predavanje:
Od papirja do elektronske hrambe

Četrtek, 18.06.2020
11:00 - 11:30
O predavanju
 

Nina Božjak Lipovšek je samostojna komercialistka in IT svetovalka za poslovne rešitve v podjetju Mikrografija. Več kot 10 let je aktivno udeležena v različnih IKT projektih iz gospodarstva in javnega sektorja. Reference pridobiva v različnih vlogah, kot svetovalka, vodja projektov, pripravljavka vsebin, predavateljica ali kot izvajalka določenega dela procesa. Zadnja leta pa se osredotoča predvsem na teme povezane z brezpapirnim poslovanjem in digitalizacijo delovnih procesov.

Peter Pavel Klasinc

ALMA MATER EUROPAEA

Predavanje:
Temelji arhivistike, biti ali ne biti arhivist

Četrtek, 18.06.2020
13:30 - 14:00
O predavanju
 

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc je doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Je vrhunski strokovnjak na področju arhivistike in dokumentologije. z arhivistiko se ukvarja že več kot 50 let. Ukvarja se tudi z arhivsko teorijo in prakso, informatiko, zgodovino, umetnostno zgodovino, heraldiko, veksilologijo in geneologijo. Peter Pavel Klasinc je znanstveni in arhivski svetnik ter nosilec mnogih slovenskih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in predstojnik študijske smeri Arhivistika in dokumentologija. Je avtor okoli 500 objavljenih znanstvenih, raziskovalnih, študijskih in strokovno poljudnih del, poročil, ocen, z mnogimi objavami svojih strokovnih prispevkov v Rusiji, na Madžarskem, v Italiji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in drugod.
V zadnjem času intenzivno raziskuje: relacije arhivskih znanosti, arhivske pomožne vede, zgodovino arhivske dejavnosti ter razvoj študija arhivistike  kot samostojne, akademske, multidisciplinarne in interdisciplinarne znanosti na vseh treh stopnjah bolonjskaga študija.

 

Sašo Knap

BANKART d.o.o.

Predavanje:
Rekono in Bankart: od video identifikacije do e-podpisa na daljavo

Četrtek, 18.06.2020
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Sašo Knap je vodja poslovne enote za področje izdajanja plačilnih kartic na Bankartu, poslovni analitik z dolgoletnimi izkušnjami na področju finančnih storitev, bančne industrije in fintech rešitev. Izkušen v spletnih aplikacijah, agilnih metodologijah, bančniški programski opremi in bančnih rešitvah. Je strokovnjak za informacijsko tehnologijo z univerzitetno izobrazbo iz informatike (Univerza v Ljubljani).

Tadej Vozelj

MIKROGRAFIJA d.o.o.

Predavanje:
Od papirja do elektronske hrambe

Četrtek, 18.06.2020
11:00 - 11:30
O predavanju
 

Tadej Vozelj je skrbnik ključnih kupcev v podjetju Mikrografija. Ima ogromno izkušenj na področju digitalizacije in arhiviranja dokumentov. Že več kot 10 let sodeluje pri različnih projektih v podjetju, kjer se posveča predvsem optimizaciji poslovnih procesov.

Tanja Čajavec

GRIFFIN d.o.o.

Predavanje:
5 korakov do varnega dela z informacijami od doma

Četrtek, 18.06.2020
14:00 - 14:30
O predavanju
 

Tanja Čajavec, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture, kustosinja sodobne umetnosti in kustosinja pedagoginja, večletna strokovna sodelavka na investicijskih projektih s področja kulturne dediščine in več kot 10 let strokovna vodja projektov optimizacije poslovanja in arhiviranja za več kot 100 gospodarskih družb in organizacij javnega prava (NUK, ZVKD, AKOS, MINISTRSTVO ZA, ZRC SAZU, zdravstveni domovi in bolnišnice, občine, VIZ, fakultete, …). Raziskovalka na področju avdio video arhiviranja. Večletna vodja programov zaposlitvene rehabilitacije in usposabljanj ranljivih skupin in invalidov na področju optimizacije poslovanja in arhiviranja.

Tatjana Hajtnik

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

Predavanje:
Priprava in prenos elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalca v javni elektronski arhiv e-ARH.si

Četrtek, 18.06.2020
13:00 - 13:30
O predavanju
 

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi.
Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov.
Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe.
Habilitirana je kot docentka arhivistike na vseh treh stopnjah arhivistike (arhivistike - prva stopnja, arhivistike in dokumentologije - druga stopnja  in arhivske znanosti - tretja stopnja) na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 150 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

11.4.2024
On-Line

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Dogodek je BREZPLAČEN za vse končne uporabnike,
ki niso ponudniki IKT ali pravnih ali arhivskih storitev za podjetja in imajo vsaj 5 zaposlenih v oddelku informatike.

Sponzorji sekcije ZAUH

Srebrni sponzorji

Medijski sponzorji

Sponzorji sekcije INFOSEK

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.