Predavanja

 

3 glavni hekerski napadi v času COVID-19

Gorazd Božič
SI-CERT
Sreda, 14.10.2020
12:15 - 12:45
O predavatelju

5 korakov do varnega dela z informacijami od doma

Že od nekdaj velja, da kdor ima informacijo, ima moč! Težko vplivamo na posredovanje, namerno uničenje in zlorabo informacij ter dokumentov. Pred nami so izzivi, ki jih lahko tehnološko uspešno rešimo, vendar ne brez dviga poslovne in osebne morale. Čas korone nam je realno pokazal, na kateri stopnji digitalne zrelosti smo. Marsikdo je uspel prestaviti večji del poslovanja na nove oddaljene lokacije. Imeli smo srečo, da ni prišlo do večjih napadov na sisteme poslovanja podjetji. Preživeli smo, vendar nas čaka še veliko dela. Sedaj moramo ponovno opredeliti naše poslanstvo, cilje in vizijo ter kupce. Predvideti moramo vse varnostne izzive in se do njih opredeliti ter zakonsko uskladiti. Veliko bomo vlagali v odnose in v odgovornost zaposlenih. Racionalizirali bomo poslovanje in najemali storitve. Primeri dobre praks v tujini zagotavljajo, da je prenos delovnih procesov, ki temeljijo na visokem riziku in strokovni kompetentnosti na zunanje izvajalce več kot upravičen. S primeri iz prakse, vam bomo pokazali vseh 5 korakov, katere morate prehoditi, da boste varno poslovali od doma. In da, poslovodstvo je vedno odgovorno!

Tanja Čajavec
GRIFFIN d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
11:00 - 11:10
O predavatelju
Miha Dvojmoč
MD SVETOVANJE d.o.o. – INFOCENTER
O predavatelju

COVID-19 in IMiS-20

V predavanju bomo razmišljali o vlogi in pomenu dokumentnih sistemov v času izrednih dogodkov, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, predstavili pa bomo tudi novosti naših rešitev, ki smo jih lansirali v zadnjem letu.

Bine Žerko
IMAGING SYSTEMS d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
09:00 - 09:15
O predavatelju

Elektronska izmenjava in upravljanje z e-dokumenti

Elektronska izmenjava dokumentov ni samo pošiljanje eRačunov, v katero smo bili za proračunske uporabnike »prisiljeni« pred petimi leti. Spoznali bomo, kaj je bistveno pri elektronski izmenjavi dokumentov in informacij ter kakšne so prednosti takega načina poslovanja. Z elektronsko izmenjavo dokumentov in zajemom ter pretvorbo fizičnih dokumentov v papirno obliko pa se pojavijo novi izzivi upravljanja z elektronskimi dokumenti znotraj organizacij. Te bomo spoznali v drugem sklopu predavanja in na podlagi enotnih tehnoloških zahtev (ETZ) tudi spoznali, kako nam pri tem lahko pomaga sodoben dokumentni sistem.

Boris Gomiunik
HAKL IT, d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
09:30 - 09:45
O predavatelju

Obdelava osebnih podatkov - v praksi

Predavanje se osredotoča na obdelavo osebnih podatkov v podjetju s poudarkom na uporabi ključnih dokumentov obdelave. V okviru predavanja bomo spoznali osnove obdelave osebnih podatkov, ki so ključne pri načrtovanju obdelave osebnih podatkov v projektu. V drugem delu predavanja pa se bomo posvetili tipičnim dokumentom (med drugim tudi politiki zasebnosti in pravilniku o obdelavi osebnih podatkov), ki spremljajo obdelavo osebnih podatkov in si ogledali uporabo teh dokumentov v praksi.

Ana Antunićević
CONSILIUM, pravno svetovanje, Ana Antunićević s.p.
Sreda, 14.10.2020
11:20 - 11:30
O predavatelju

Od papirja do elektronske hrambe

Neurejena dokumentacija, stiska s prostorom ter slab nadzor nad upravljanjem s podatki so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se organizacije soočajo pri svojem poslovanju, saj je papir sestavni del vsake organizacije, ne glede na okolje, kateremu pripada. Sodobno poslovanje narekuje nastanek velike količine dokumentov vseh vrst, upravljanje obsežne količine dokumentacije pa je dolgotrajna in težka naloga. Na predavanju boste izvedeli, kako se lahko papirni dokumenti digitalizirajo že ob vstopu v podjetje z uvedbo digitalizacije vhodne pošte ter ostalih dokumentov. Delo z elektronskimi dokumenti je namreč hitrejše, bolj organizirano ter stroškovno ugodno. Prikazali bomo, kako digitalizirani dokumenti potujejo skozi dokumentni sistem, kaj vse se z njimi dogaja ter kako je na koncu procesa poskrbljeno za varno elektronsko hrambo. Dotaknili se bomo tudi certificirane rešitve za elektronsko podpisovanje, ki uporabnikom omogoča zakonsko skladen podpis, ki je enakovreden ročnemu.

Tadej Vozelj
MIKROGRAFIJA d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
09:55 - 10:05
O predavatelju

Pandemigitalizacija

V sklopu predavanja bodo predstavljene spremembe poslovnih procesov, predvsem na področju digitalizacije poslovanja, zlasti zaradi nepričakovanih spremembah pri zagotavljanju poslovnih procesov zaradi pandemije COVID 19. Boris Gomiunik, produktni vodja podjetja HAKL IT, bo predstavil, kaj je pandemija pokazala, da zmoremo digitalizirati in kaj so tipični izgovori podjetij, zakaj ne bi prešli na digitalno poslovanje. Dejstvo je, da se je digitalizacija čez noč zaradi pandemije močno spremenila. Tako je drastično poskočilo spletno nakupovanje, spletne konference, oddaljeno delo in oddaljeno učenje. Predstavljeno bo, da smo tudi mi v podjetju HAKL IT zaznali večja povpraševanja po dokumentnem sistemu ali prilagoditvah dokumentnega sistema oz. elektronski izmenjavi dokumentov. Za dogodek smo naredili analizo spletnega nakupovanja naših strank in smo tako ugotovili, da se je našim strankam, ki imajo našo spletno prodajo, spletna prodaja močno povečala.

Boris Gomiunik
HAKL IT, d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
09:15 - 09:30
O predavatelju

Procesi in dokumenti z roko v roki - izkušnje in nasveti iz prakse

Digitalizacija delovnih postopkov ima povsem praktičen namen in velikokrat podpira poslovno strategijo. Uspešni primeri uvedbe informacijskih rešitev za digitalno poslovanje imajo za sabo jasno načrtovane cilje in pričakovane poslovne koristi. Na predavanju se bomo dotaknili teme razlogov za samo uvedbo iz praks, običajne prednosti in koristi ter opis prvih korakov k pristopu digitalizacije. 

Jaka Žorž
GENIS d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
10:05 - 10:15
O predavatelju

Rekono in Bankart: od video identifikacije do e-podpisa na daljavo

Podjetje Rekono, ki ga je Evropska komisija konec maja 2020 uvrstila na EU eIDAS listo ponudnikov storitev zaupanja, ter Bankart, vodilno slovensko podjetje na področju procesiranja sodobnih plačilnih instrumentov, bosta predstavila aktualne rešitve in storitve, ki posameznikom, ki poslujejo kot fizične osebe ali kot predstavniki gospodarskih družb, organov in organizacij, omogočajo eIDAS, PSD2 in z drugimi relevantnimi predpisi skladno uporabo storitev zaupanja za e-transakcije na daljavo.
Ponudba podjetij Rekono in Bankart obsega celovito storitev: od onboardinga posameznika preko video identifikacije in prijave z močno dvofaktorsko avtentikacijo, do naprednega e-podpisa z integriranim kvalificiranim e-žigom, kvalificiranega e-podpisa in drugih storitev zaupanja, ki uporabnikom omogočajo verodostojno in varno spletno poslovanje na vseh področjih gospodarskih, upravnih in družbenih dejavnostih.

Sašo Knap
BANKART d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
09:45 - 09:55
O predavatelju

Temelji arhivistike, biti ali ne biti arhivist

V predstavitvi Temelji arhivistike - biti ali ne biti arhivist so v prvem delu predstavljeni elementi zgodovine arhivske dejavnosti, ki se po dr. Lodoliniju prične z obdobjem pred odkritjem pisav. Lodolini kot začetek arhivistike postavlja poslikave v podzemeljskih jamah ter jih upravičeno utemeljuje kot izvor informacij. Kasnejša obdobja so predstavljena glede na obdobja vezana na pisne podlage in pojav prvih "arhivski služb" v stari Grčiji, Rimskem imperiju in v času Karla Velikega.
V drugem delu so predstavljene poti urejanja in delovanja arhivskih služb pri ustvarjalcih s citiranjem zakona in podzakonskih aktov ter predstavitvijo postopkov poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Navedena sta tudi dva mednarodna akta in sicer Kodeks in Deklaracija.
Na koncu so napotki, kako do dobre izobrazbe arhivistov, brez katerih v bodoče ne bo možno reševati strokovnih vprašanj s klasičnim in digitalnim arhivskim gradivom.

Peter Pavel Klasinc
ALMA MATER EUROPAEA
Sreda, 14.10.2020
10:15 - 10:25
O predavatelju

Zagotovite si varnost

• "Mehki" podatki o strankah iz zvezkov, preglednic in glav zaposlenih so vredni zlata
• 360° pregled nad strankami, potencialnimi kupci, dobavitelji in vsemi stiki
• Kako vzpostaviti jasen pregled nad povpraševanji in povečati prodajo?
• Zakaj se boste morali znebiti Outlook in Google koledarjev?

 

Uroš Žohar
INTERA d.o.o.
Sreda, 14.10.2020
11:10 - 11:20
O predavatelju
10.-11.4.2025
On-Line

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Dogodek je BREZPLAČEN
za vse končne uporabnike, ki niso ponudniki IKT, pravnih ali arhivskih storitev in rešitev.

Sponzorji

Srebrni sponzorji

Bronasti sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.